abt HeroBanner
Om Thailand
Passport & Visa

Utlendinger som besøker Thailand i forretninger, arbeid, forskning, studier eller for medisinsk behandling, må vanligvis søke om et thailandsk visum fra den thailandske ambassaden eller generalkonsulatet. Når du besøker Thailand, må du ha et originalt pass som er gyldig i minst seks måneder etter hjemkomsten. 

Nordiske statsborgere behøver ikke visum for besøk som varer mindre enn 30 dager. I løpet av en seks måneders periode må besøket ikke overstige 90 dager. For mer informasjon om visum, kontakt ambassaden: 

Adresse: Royal Thai Embassy 

Eilert Sundts gt. 4, 0244 Oslo 

Tlf.: +47 22 12 86 60/+47 22 12 86 69 

Faks: +47 22 04 99 69

E-post : thaioslo@online.no 

Hjemmeside: www.thaiembassy.no 

Åpningstider: Mandag-fredag: 09.00-12.00 

Visum og konsulat: 10.00-12.00