abt HeroBanner
Om Thailand
Customs & Immigration

Ved ankomsten til Thailand må utenlandske statsborgere ha et originalt pass som er gyldig i minst seks måneder fra den dagen de planlegger å reise inn i Thailand, ha et gyldig visum og et bevis på fortsatt reise. Nordiske statsborgere behøver ikke visum for besøk som varer mindre enn 30 dager. Kontakt ambassaden for mer informasjon om visum og immigrasjon.

    Det finnes begrensninger for de mengdene alkohol- og tobakksprodukter som får føres skattefritt inn i Thailand: * 250 gram sigaretter eller røyketobakk, eller 200 sigaretter * 1 liter vin eller sprit   Den thailandske tollen har ansvar for å hindre transport av illegale rusmidler til og fra Thailand, derfor ber thailandske tolltjenestemenn iblant om å få søke gjennom passasjerenes bagasje. Hvis du ikke har noe å fortolle, kan du passere det grønne skiltet. Har du varer å fortolle, må du levere inn en blankett – goods to declare – til en tolltjenestemann ved det røde skiltet.   Om du vil ta med deg dyr til eller fra Thailand, råder vi deg til å kontakte Animal Quarantine Office for regler om dette. Import av dyr eller øvrige animalske produkter: 66 (0) 2-134-0636 til 7 Eksport av dyr eller øvrige animalske produkter: 66 (0) 2-134-7031 til 2     Internasjonale flyplassavgifter inngår nå i kostnaden for flybillettene hvis billetten er kjøpt gjennom et flyselskap eller reisebyrå. Det er ingen offisielle innenriks flyplassavgifter, men noen privateide flyplasser, som f.eks. Koh Samui Airport, har tidligere krevd en mindre innenriksflyskatt og kan fortsatt gjøre det iht. gjeldende regler.