Trip Planner

Items Collected: 0

Plans Created: 0

Reiseinformasjon : Å reise med funksjonshemninger


Det kan være en utfordring å reise med funksjonshemninger i Thailand, selv om nye handikaptilpassede anlegg er på gang og det thailandske folket er villige til å hjelpe funksjonshemmede personer.
 

Om å reise og komme seg omkring

Thailand er ikke et enkelt sted å besøke for personer med redusert mobilitet eller andre fysiske problemer. Mange av de større byene og turiststedene er mer handikaptilpassede enn på landsbygda og i små byer hvor det finnes få rullestolramper og heiser. På landsbygda er dessuten kollektivtrafikken begrenset og ofte utilgjengelig for rullestolbrukere.

Gatene i Thailand er ofte ujevne og få bygninger har ramper og rekkverk for å hjelpe funksjonshemmende personer. Førerhunder er uvanlige og det finnes få lydsignaler for synshemmede ved gangfelt. 

I Bangkok pågår det likevel et prosjekt for å gjøre byen mer handikaptilpasset og kollektivtrafikken mer tilgjengelig. 


Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikken er vanligvis ikke utstyrt for å hjelpe funksjonshemmede og de vanlige bussene er utilgjengelige for rullestolbrukere. Personer med funksjonshemminger blir ofte nødt til å reise gjennom byen med drosje, men det er sjelden drosjesjåførene er opplært til å hjelpe en rullestolbruker ut og inn av bilen.

Stasjonene til Bangkok Sky Trains (BTS) ligger i flere etasjer og man kjøper billetter på en etasje over gateplan og toget går på de høyere nivåene – noe som gjør det vanskelig for rullestolbrukere. For tiden finnes det kun fem stasjoner som er tilpasset funksjonshemmede. Det finnes planer om å bygge heiser ved de øvrige stasjonene også.

Den statlige jernbanen har ingen spesielle fasiliteter for funksjonshemmede passasjerer, men hjelp gis til dem som ber om det.

Bangkok MRT undergrunnsbane (Metro) er bedre tilpasset for funksjonshemmede og alle stasjoner har heiser. Hjelp gis også til funksjonshemmede passasjerer som ønsker det. Det finnes lås for rullestoler på togene. 

På Suvarnabhumi Airport mangler det heiser og handikaptoaletter, men hjelp gis til dem som ber om det.