Trip Planner

Items Collected: 0

Plans Created: 0

Thailand er et av verdens sterkest troende buddhistiske land. Nasjonalreligionen er Theravada-buddhismen som praktiseres av over 90 prosent av landets befolkning.

Den gjenværende delen av befolkningen er trofaste mot islam, kristendommen, hinduismen og andre religioner – som alle har ytringsfrihet. Buddhismen påvirker dagliglivet, og eldre munker nyter svært høy anseelse. I sentrum og byer er tempelet (wat) oftest selve hjertet i det sosiale og religiøse fellesskapet.