Trip Planner

Items Collected: 0

Plans Created: 0

Bilkjøring i Thailand

Thailand har et bra veinettverk med godt vedlikeholdte motorveier. De fleste motorveiene er i god stand og har to eller tre kjørefelt i hver retning. Veiskiltene følger internasjonale regler og finnes på både thailandsk og engelsk, selv om enkelte tegn bare finnes på thai (som f.eks. ”Stopp”).

Et godt råd er å kjøpe et veikart før du gir deg i vei, og tenk på at trafikken i Thailand er helt annerledes enn hva vi er vant til i Norge.