Trip Planner

Items Collected: 0

Plans Created: 0

Ayuddhaya
Ayuddhaya

Ayutthayas konger tok etter de kulturelle innflytelsene fra khmerene allerede fra begynnelsen. Nå styrte ikke de faderlige og tilgjengelige herskerne lenger. Ayutthayas regenter var i stedet eneveldige monarker og tok tittelen devaraja (kongeguder). Under den tidlige delen av denne perioden utvidet Ayutthaya sin suverenitet mot tilgrensende thailandske fyrstedømmer, noe som førte til konflikt med nabolandene.

Under 1700-tallet startet Siam diplomatiske og kommersielle relasjoner med landene i vest. I 1767 lykkes en burmesisk invasjon med å erobre Ayutthaya. Men på tross av deres overveldende sier, greide ikke Burma å beholde kontrollen over Siam spesielt lenge. En ung general ved navn Phya Taksin og hans følgesvenner lyktes i å flykte og ta seg til Chantaburi. Syv måneder etter Ayutthayas fall, seilte han og hans tropper tilbake til hovedstaden. Der forviste de den burmesiske garnison