Trip Planner

Items Collected: 0

Plans Created: 0

Search Activity

By KATEGORIER: By Activity:

By Destination:

Keywords :
Flyskoler

Mange assosierer vel Thailand mer med matlagning enn flyskoler, men det finnes gode muligheter til å skaffe seg pilotlisens i Thailand. Flere skoler og flyklubber som kan sertifisere piloter for privat eller kommersiell flyvning, tar imot både thailandske og utenlandske studenter. Kursene er naturligvis tidkrevende, men de er mye rimeligere enn i de fleste industrilandene og Thailand har høye standarder som reguleres av Thai Department of Civil Aviation.

Recommended Activities

Our website is currently being updated.